Política de privacitat – Vallformosa

Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament és MASIA VALLFORMOSA, S.L., domiciliada a Vilobí del Penedès (Barcelona), carrer La Sala, número 45, amb CIF B08656688, telèfon de contacte 938.978.286 i correu electrònic: vallformosa@vallformosa.com.

MASIA VALLFORMOSA, SL, com a responsable d’aquest lloc web (prestador del Servei) i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD ) relatiu a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades tractades.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

A l’efecte del que preveu la LOPD, MASIA VALLFORMOSA, S.L. l’informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web i els nostres clients. Les operacions previstes per a realitzar els tractaments són els següents: respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits pels clients; realitzar totes aquelles activitats pròpies de MASIA VALLFORMOSA, S.L. i remetre les comunicacions, butlletins, activitats i notícies del seu interès relacionades amb els serveis i / o productes que oferim.

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.

TRACTAMENT ESPECÍFIC EN FORMULARI WEB

El prestador, mitjançant asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, l’informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessaris. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a MASIA VALLFORMOSA, S.L. perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 de l’RGPD i l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals seran conservades mentre es mantingui la relació comercial amb els clients o usuaris i, un cop finalitzada, si No exercita els drets d’oposició i / o cancel·lació indicats.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades dels clients és la prestació dels serveis contractats i / o la resposta a la seva consulta o sol·licitud.

També el tractament per enviar-circulars informatives, comunicacions, activitats i notícies del seu interès relacionades amb el servei contractat es troba legitimat per raó de la relació comercial existent amb aquesta empresa, de conformitat amb el que estableix el RGPD.

Finalment, el tractament de les seves dades per enviar-li informació comercial sobre productes o serveis de l’empresa que no té contractats o comunicacions, activitats o butlletins informatius de l’empresa està basat en el seu consentiment, per la qual cosa pot oposar-se en qualsevol moment a aquest tipus d’enviament, mitjançant sol·licitud a l’adreça: vallformosa@vallformosa.com, indicant en l’assumpte “baixa RGPD”, sense que la seva sol·licitud de baixa d’aquests enviaments condicioni de cap manera el normal desenvolupament i correcta execució dels serveis que tingui contractats .

DRETS DELS INTERESSATS

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

D’acord amb aquestes normatives, doncs, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a MASIA VALLFORMOSA, SL, enviant un correu electrònic a vallformosa@vallformosa.com, indicant com Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

MASIA VALLFORMOSA, S.L. no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional ia l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc web.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT AL FORMULARI WEB

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de MASIA VALLFORMOSA, S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Per tant, en utilitzar aquest formulari per contactar amb MASIA VALLFORMOSA, S.L. està autoritzant expressament la utilització de les seves dades per a l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà (incloent correu electrònic), i pot anul·lar aquesta autorització quan desitgi, dirigint-se a MASIA VALLFORMOSA, S.L. a través dels mitjans establerts.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES EN FORMULARI WEB

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a MASIA VALLFORMOSA, S.L., exonerant a prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

MASIA VALLFORMOSA, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.

MASIA VALLFORMOSA, S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les webs de tercers a les que es pugui accedir pels “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del prestador.

La presència de “links” o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

ENVIAMENT DE CV A FORMULARI WEB

En el cas que l’Usuari enviï el seu CV a través del nostre web, us informem que les dades personals aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. L’informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació de dades, li preguem que ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, per tal de mantenir les dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim de tres anys, transcorregut el qual es procedirà a la supressió dels mateixos garantint un total respecte a la confidencialitat, tant del tractament com de la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els nostres processos de selecció, li preguem que ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i / o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el termini de conservació del seu currículum i pels mateixos fins informats.

Si Un. Ho autoritza de forma expressa en el moment d’omplir el formulari web, MASIA VALLFORMOSA, S.L. podrà cedir el seu CV a terceres empreses interessades en el seu perfil.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

MASIA VALLFORMOSA, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, MASIA VALLFORMOSA, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis de la pàgina web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre MASIA VALLFORMOSA, S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Vilafranca del Penedès.